פצועים.. הכיבוש מפוצץ את ביתו של האסיר אסלאם פארוך ברמאללה

מקומי

ערבי ובינלאומי