הכיבוש מנהל מסע מעצרים מאסיבי בגדה המערבית

מקומי

ערבי ובינלאומי