פצועים בעימותים נפרדים בגדה המערבית

מקומי

ערבי ובינלאומי