ההרג לא מפסיק.. בחורה מצטרפת לקורבנות פשעים, והמספר מגיע ל-99

מקומי

ערבי ובינלאומי