כלכלה

ג 16 מאי 2023 9:50 am - שעון ירושלים

הבנק הערבי איסלאמי משיג רווח נקי של יותר מ-4.11 מיליון דולר

הבנק האסלאמי הערבי השיג רווחים נקיים לאחר מס בסך של 4.11 מיליון דולר בסוף הרבעון הראשון של 2023, בהשוואה לרווחים בסך 3.61 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, והשיג צמיחה של 14%, בעיקר בשל הצמיחה המדהימה. בהכנסות הבנק.תפעולית.


מבחינת אינדיקטורים פיננסיים אחרים, נכסי הבנק הגיעו ל-1,686,808,320 דולר, כאשר סך פיקדונות הלקוחות הסתכם ב-1,428,745,847 דולר, בעוד יתרת מימון האשראי הישיר הסתכמה ב-1,044,982,711 דולר.


בתורו, יו"ר הדירקטוריון, רושדי אל-גלאייני, הסביר כי התוצאות החיוביות הללו שהשיג הבנק האיסלאמי הגיעו כתוצאה מהגמישות של התוכניות שערך הדירקטוריון ומיכולת הסתגלותן בנסיבות שונות. בנוסף למאמץ שמפעילים עובדי מוסד פיננסי מוביל זה, להניע אותו בקצב אחיד לפיתוח שירותים פיננסיים, בנקאות ועבודה לחיזוק הקשרים עם לקוחות מכל המגזרים.


הוא ציין כי הבנק ממשיך לספק שירותים בנקאיים ומימון לכל מגזרי המשק בהתאם למדיניות שגובשה ואושרה על ידי הדירקטוריון. בסוף השנה הנוכחית, במיוחד שהוא פועל לפיזור השקעותיו ב. דרך המבטיחה השגת התשואות הטובות ביותר. אל-ע'לייני הודה ללקוחות הבנק, לבעלי המניות ולעובדיו על תרומתם לצמיחת הבנק ולפיתוחו.


מנכ"ל הבנק האסלאמי הערבי, חני נאצר, מצדו הסביר כי התוצאות ברבעון הראשון של 2023 מהוות הישג לבנק, והביצועים הפיננסיים החזקים מעידים על הצלחתו ומשקפים את היקף הפעילות של הבנק. אמון הלקוחות בבטיחות וביציבות מצבו הפיננסי של הבנק ותוצאות חיוביות אלו מאששות גם את היעילות והגמישות.מדיניות ונהלים מנהלים שסייעו לבנק לפתח את פעילותו, להתגבר על משברים, להתמודד עם תחרות חזקה בשווקים, לנצל את את ההזדמנויות הקיימות בהם, ופועלים למתן מענה לצרכים של מספר הלקוחות הגדול ביותר במגזרים שונים, בנוסף להכוונה ודחיפה של לקוחות להשתמש בשירותי בנקאות אלקטרונית, שהוכיחו יעילות גבוהה בהקלת מחזור העבודה.


הבנק מבקש להמשיך ולהשקיע בשיפור שירותי הבנקאות האלקטרונית על מנת להבטיח שירות טוב יותר ללקוחותיו באמצעות התמקדות בשירותים דיגיטליים ובטרנספורמציה דיגיטלית, שהיא אחת מהיעדים האסטרטגיים של הבנק.


הוא הוסיף כי תוצאות אלו מאששות את מעמדו החלוצי של הבנק כאחד הבנקים הגדולים במגזר הבנקאות הפלסטיני על ידי חיזוק מאמציו בשירות לקהילה והשתתפות ביוזמות רבות ליצירת השפעה חיובית ובת קיימא.


לאור מחויבותו לשירות לקהילה, הבנק שואף תמיד להשתתף ולתרום עם מוסדות הקהילה על מנת לספק חיים טובים יותר לקבוצות הנזקקות ביותר במגזרים השונים ולהשיג פיתוח בר קיימא בכלל.


הבנק האסלאמי הערבי נחשב לבנק האסלאמי הראשון שפעל בפלסטין מאז תחילת 1996, והוא מספק ללקוחותיו מערך מכובד של מוצרים ושירותים בנקאיים אסלאמית ליחידים, חברות ופרויקטים באמצעות רשת הסניפים שלו המורכבת מ-31 סניפים. ומשרדים הפרוסים בכל נפות המדינה, כולל נציגות של הבנק בדובאי וסניף נייד.בנקי על הדרך.


הבנק זכה בפרסים יוקרתיים רבים בהזדמנויות רבות ובפורומי הוקרה, המהווה עדות מוצקה למאמציו בתחומים שונים, לרבות שירותי בנקאות קמעונאית, שירותי בנקאות תאגידית וכן תרומותיו הנכבדות בתחום האחריות החברתית. זה מעיד על מעמדה המוביל במגזר הבנקאי הפלסטיני.

תגים

شارك برأيك

הבנק הערבי איסלאמי משיג רווח נקי של יותר מ-4.11 מיליון דולר

المزيد في כלכלה