כלכלה

ו 05 מאי 2023 5:10 pm - שעון ירושלים

הרשות הכללית של הבורסה הפלסטינית מאשרת את חלוקת רווחיה ב-10%.

האסיפה הכללית של הבורסה הפלסטינית אישרה את המלצת דירקטוריון הבורסה לחלק רווחיים במזומן לבעלי המניות בשיעור של 10% מהערך הנקוב, במהלך האסיפה הכללית הרגילה שהתקיימה ב"פלטל". מרכז עסקים ברמאללה.


לפי הודעה שפרסמה הבורסה היום, יום שישי, הישיבה התקיימה במעמד יו"ר וחברי דירקטוריון הבורסה ונציגי ההנהלה הבכירה שלה, ובהשתתפות נציג החברות" הרשם במשרד הכלכלה הלאומית בילאל קיטנה והמבקר החיצוני עבדול כרים מחמוד המייצגים את חברת "ארנסט אנד יאנג" והיועץ המשפטי הית'ם אלזובי בנוסף לחברי האסיפה הכללית וחבריהם. נציגים.


הישיבה דנה בכל הסעיפים וההמלצות שעל סדר היום, שכן האסיפה הכללית אישרה את הדו"ח המנהלי לשנת 2022, את הדוחות הכספיים ודו"ח רואה החשבון המבקר לשנת הכספים 2022, וכן את שכר חברי הדירקטוריון והדירקטוריון. שחרורם לשנת הכספים 2022, בנוסף לבחירה מחדש של חברת "ארנסט אנד יאנג". לבחון את חשבונות הבורסה לשנת הכספים 2023 ולהסמיך את הדירקטוריון לקבוע את שכר הטרחה.


בהקשר זה אמר יו"ר דירקטוריון הבורסה הפלסטינית, סמיר חולילה: "בשנה האחרונה הכלכלה הפלסטינית חוותה אירועים קשים רבים, אך ביצועי החברות הבורסאיות לשנת 2022, למרות כל אינדיקטורים מטרידים של מצב הכלכלה העולמית, ממחישים בבירור את ההתפתחויות המהירות להן עדים הממסדים הכלכליים הפלסטיניים החשובים ביותר, לאור יכולתם להסתגל, לעמוד ולהשיג רווחים הולכים וגדלים.


הוא ציין כי הבורסה מובילה כיום מאמצים המתמקדים בכיוון מחדש של מצפן ההשקעות בפלסטין, ולתת למגזר ניירות הערך את חלקו התואם את יכולתו לקדם את הפיתוח ולקדם את המציאות הכלכלית לאור חולשתן של האוריינטציות הכלליות. מהמשקיעים הפלסטינים להשקיע במגזר ניירות הערך, לעומת השקעותיהם במגזרים אחרים.


הוא הדגיש את המשך המאמצים לרישום חברות מניות ציבוריות חדשות, שכן בימים אלו נבדקות בקשות של שתי חברות לרישום בבורסה, המבקשות להגדיל את עומק השוק ולהעניק לו כלים פיננסיים חדשים, ולהגדיל את הנזילות בשוק. שוק, אשר בתורו מעלה את ערך הרווחים שהושגו עבור הבורסה הפלסטינית ומגביר את נוכחותה.


הוא הוסיף: "במהלך שנת 2022, הבורסה הפלסטינית הייתה עדה לשינויים מהותיים, הן ברמת הדירקטוריון והן ברמת ההנהלה המבצעת שלה, באופן שמשיג את שאיפות הבורסה להביא לתחייה אמיתית במדינה. מגזר ניירות הערך הפלסטיני ולעמוד בקצב ההתפתחויות המהירות במגזר החיוני הזה בעולם".


הבורסה של פלסטין השיגה רווח נקי לשנת 2022 שהסתכם ב-1,008,352 דולר, עם עלייה קלה של 0.57% לעומת שנת 2021. מנגד, הרווח הנקי למניה הסתכם בכ-0.10 דולר. שווי המסחר עלה ב-13% לעומת עד 2021.


הנתונים הסטטיסטיים שפרסמה הצביעו על ביצועים יוצאי דופן בהשוואה לשוק הערבי והבינלאומי, שכן המדד המרכזי שלה, "מדד אלקודס", עלה ב-5.14%.


במהלך שנת 2022, הבורסה של פלסטין הייתה עדה לרישומים יוצאי דופן חדשים ועסקאות חשובות, בנוסף להשקת מדד אלקודס האיסלאמי. הבנק האיסלאמי אל-סאפא, נסחרו. במהלך אותה שנה, הבורסה לניירות ערך הייתה עדה לביצוע העסקה הגדולה בתולדותיה. בשווי של כ-51 מיליון דולר על מניות החברה לפיתוח והשקעות פלסטין (PADICO Holding).


ראוי לציין כי מספר המשקיעים בבורסה פלסטין הגיע, עד סוף שנת 2022, לכ-70,000 משקיעים שחילקו למעלה מ-123,000 חשבונות בסיווג שונה בין אקטיבי לפסיבי, כאשר במהלך השנה האמורה נפתחו רק 2,500 חשבונות חדשים.

תגים

شارك برأيك

הרשות הכללית של הבורסה הפלסטינית מאשרת את חלוקת רווחיה ב-10%.

المزيد في כלכלה