כלכלה

ג 02 מאי 2023 12:55 pm - שעון ירושלים

מדד מחזור העסקים של הרשות המוניטרית: ירידה בגדה ושיפור קל בעזה

תוצאות מדד מחזור העסקים של PMA הראו ירידה במדד הכולל לפלסטין, ירידה ל-13 נקודות באפריל, לעומת 14.9 נקודות במרץ, כתוצאה מהירידה בגדה המערבית.


מהרשות המוניטרית נמסר כי המדד הכולל בגדה המערבית ירד מ-17 נקודות במרץ ל-14.6 נקודות באפריל, מושפע מירידת המדד הענפי (מ-7.8 ל-5.3), המדד החקלאי (מ-4.9 ל-3.1), וכן מדד האנרגיה המתחדשת (מ-0.7 ל-0.0). ), לעומת עלייה במדד הבנייה (מ-1.9 ל-2.6), מדד הסחר (מ-1.5 ל-2.2), ומדד הובלה ואחסנה (מ-0.0 ל-1.5) . בעוד שמדד התקשורת והמידע הסתכם ב-0.1 נקודות.


ככלל, בעלי המפעלים הממוקדים בגדה המערבית דיווחו על ירידה ברמות הייצור, עלייה בהיקף המכירות ובנפח המלאי במהלך החודש, וציפיותיהם לגבי רמות הייצור והתעסוקה לשלושת החודשים הבאים היו שליליות.


באשר למדד הכולל בעוטף עזה, חל שיפור קל בערך המדד ל-4.6 נקודות באפריל לעומת 4.4 נקודות במרץ, עקב עליית מדד התעשייה (מ-1.8 ל-2.6) והבנייה מדד (מ-3.3 ל-2.6), בנוסף לעלייה במדד המסחר (מ-5.7 ל-3.5).


מנגד, מדד החקלאות ירד (מ-13.2 ל-9.6), מדד האנרגיה המתחדשת התייצב על -1.6 נקודות, מדד התחבורה והאחסון התייצב על 0.4 נקודות, ומדד התקשורת והתקשוב התייצב על -0.2 נקודות.


בעלי המפעלים הממוקדים ברצועת עזה דיווחו על עלייה ברמות הייצור והמכירות ועל ירידה בהיקף המלאי במהלך החודש הנוכחי. באשר לציפיותיהם לגבי רמות הייצור והתעסוקה לשלושת החודשים הבאים, הן היו שליליות.

תגים

شارك برأيك

מדד מחזור העסקים של הרשות המוניטרית: ירידה בגדה ושיפור קל בעזה

المزيد في כלכלה