כלכלה

ד 26 אפר 2023 12:44 pm - שעון ירושלים

"סטטיסטיקה": הירידה בערך הגירעון המסחרי ב-41% במהלך פברואר האחרון

סקר של הארגון הסטטיסטי המרכזי, שתוצאותיו הופצו היום, רביעי, העלה ירידה בערך הגירעון במאזן המסחרי, המייצג את ההפרש בין היצוא ליבוא, ב-41% במהלך פברואר האחרון, לעומת בחודש הקודם, בעוד שהוא גדל ב-7% בהשוואה לפברואר בשנת 2022, הגירעון הסתכם ב-497.2 מיליון דולר.


מה"סטטיסטיקה" נמסר כי היצוא רשם במהלך החודש הנצפה ירידה של 11% לעומת החודש הקודם, בעוד שהוא גדל ב-10% בהשוואה לחודש המקביל ב-2022, בשווי של 136.2 מיליון דולר.

הוא ציין כי היצוא לישראל ירד במהלך חודש פברואר ב-10% לעומת החודש הקודם, והיצוא לישראל היווה 87% מסך ערך היצוא לחודש פברואר 2023. היצוא לשאר המדינות גם העולם ירד ב-18% בהשוואה לחודש הקודם.


היבוא ירד ב-14% לעומת ינואר, בעוד שהוא גדל ב-7% לעומת פברואר 2022, בשווי של 633.4 מיליון דולר.


היבוא מישראל ירד בפברואר האחרון ב-13% לעומת החודש הקודם, והיבוא מישראל היווה 60% מסך ערך היבוא לפברואר 2023. גם היבוא משאר העולם ירד ב-15%.

תגים

شارك برأيك

"סטטיסטיקה": הירידה בערך הגירעון המסחרי ב-41% במהלך פברואר האחרון

المزيد في כלכלה