כלכלה

ג 25 אפר 2023 10:34 am - שעון ירושלים

"סטטיסטיקה": מדד מחירי עלויות בנייה, כבישים, רשתות מים ותברואה עלה בחודש שעבר

הארגון הסטטיסטי המרכזי הודיע כי מדד המחירים לעלויות בנייה, כבישים, רשתות מים ותברואה, עלה במהלך חודש מרץ.


בדו"ח שהוכן בעניין זה, שתוצאותיו פורסמו היום, ג', "סטטיסטיקה" הצביעו על כך שמדד מחירי מבני המגורים בגדה המערבית רשם עלייה של 1.24%, כאשר הוא עלה ל-121.21, לעומת 119.73 במהלך השנה. חודש שעבר.


ברמת הקבוצות העיקריות, מחירי קבוצת עלויות ושכר עובדים עלו ב-1.92%, מחירי קבוצת חומרי הגלם עלו ב-1.01% ומחירי קבוצת השכרת הציוד עלו ב-0.18% במהלך מרץ 2023 לעומת לחודש הקודם.


מחירי עלויות הבנייה של מבנים שאינם למגורים בגדה המערבית עלו ב-1.19% במהלך החודש הנצפה לעומת החודש הקודם, כאשר הם עלו ל-120.26 לעומת 118.85 בחודש פברואר.


ברמת הקבוצות העיקריות עלו מחירי קבוצת עלויות ושכר עובדים ב-1.92%, מחירי קבוצת חומרי הגלם עלו ב-0.96% ומחירי קבוצת השכרת הציוד עלו במקצת ב-0.04% במהלך חודש מרץ. 2023 בהשוואה לחודש הקודם.


גם מדד עלות הבנייה למבני שלד בגדה המערבית רשם עלייה של 2.06%, כאשר מדד עלות הבנייה למבני שלד עלה ל-122.30, לעומת 119.83 בפברואר (שנת בסיס 2013 = 100).


ברמת הקבוצות העיקריות עלו מחירי קבוצת חומרי הגלם ב-2.34%, מחירי קבוצת עלויות העבודה והשכר עלו ב-1.86% ומחירי קבוצת השכרת הציוד עלו ב-0.17% במהלך מרץ 2023 לעומת לחודש הקודם.


מחירי עלויות סלילת כבישים מסוגים שונים בגדה המערבית רשמו עלייה של 0.85% במהלך חודש מרץ, לעומת פברואר, כאשר המדד הכללי לעלויות כבישים עלה ל-116.83, לעומת 115.85 בחודש הקודם (חודש בסיס דצמבר 2008 = 100).


ברמת הקבוצות העיקריות עלו מחירי קבוצת עלויות ושכר עובדים ב-2.67%, מחירי קבוצת השכרת ציוד עלו ב-0.71% ומחירי קבוצת חומרי הגלם עלו ב-0.69%, בעוד המחירים. מקבוצת עלויות התפעול והתחזוקה של הציוד ירדה ב-0.36% במהלך החודש. מרץ 2023 בהשוואה לחודש הקודם.


עלות הקמת רשתות המים בגדה המערבית עלתה ב-1.01%, כאשר היא עלתה ל-129.92 לעומת 128.63 בפברואר (חודש הבסיס ינואר 2010 = 100).


בכל הנוגע למחירי מיכלי המים, המדד רשם עלייה של 2.41%, כאשר המדד עלה ל-124.79 לעומת 121.86 במהלך החודש הקודם, ומחירי רשתות המים רשמו עלייה של 0.42%, עם עליית המדד ל- 132.25, לעומת 131.71 בחודש הקודם.


עלות הקמת רשתות ביוב בגדה עלתה ב-0.29%, כאשר המדד עלה ל-115.58, לעומת 115.24 בחודש הקודם.

תגים

شارك برأيك

"סטטיסטיקה": מדד מחירי עלויות בנייה, כבישים, רשתות מים ותברואה עלה בחודש שעבר

المزيد في כלכלה